Vald: Art: CR: Vis fettfinneklippet:
Totalt 0 fangst Vektgrupper laks Laks Sjøørret Sjørøye Pukkellaks CR