--

Vannstand
Siste døgn
Temperatur

7 dager
14 dager
30 dager
60 dager

--

Vannstand i Tyrifjorden time for time
Dato Vannstand Siste døgn

Utviklet av Daniel Øverli Gausetvik, Upperli AS